9,500,000 ریال

بیبی تیرامیسو با ترکیباتی از بیسکوییت های baby finger,لایه های اسفنج قهوه و موس تیرامیسو می باشد

همچنین این کیک فاقد تخم مرغ خام می باشد.

دسته: