4,500,000 ریال

از دسته spread cream ها, ترکیبی از فندوق خالص رست شده و شکلات شیری

بدون مواد نگهدارنده