9,500,000 ریال

کیک هویج با فرمول اختصاصی ایلیو موجب ایجاد رنگ,بافت و رطوبت منحصر به فردی می باشد که روی آن کرم کاتالان و کمی شکر کاراملی ی به خاص بودن این شیرینی افزوده.

دسته: